inner_banner

Shi Wan Pai Yu Bing Shao 150ml Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 29%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 150ml
 ...

Shi Wan Pai Yu Bing Shao 500ml Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 29%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 500ml

 ...

Shi Wan Pai Yu Bing Shao 2.5L/5.18L Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 29%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 2.5L / 5.18L
 ...

Shi Wan Pai Guangdong Mijiu 560ml Chinese Rice Wine


Type: Rice Wine
Alcohol: 29%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 560ml...

Shi Wan Pai Shiwan Mijiu 610ml Chinese Rice Wine


Type: Rice wine
Alcohol: 29%vol / 38%vol
Brand Name: Shi wan pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 610ml...

Shi Wan Pai Shiwan Mijiu 2.5L/5.18L Chinese Rice Wine


Type: Rice Wine
Alcohol: 29%vol / 38%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 2.5L / 5.18L...