inner_banner

Shi Wan Pai Te Chun Mi Jiu 150ml Chinese Rice Wine


Type: Rice Wine
Alcohol: 31%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 150ml...

Shi Wan Pai Te Chun Mi Jiu 610ml Chinese Rice Wine


Type: Rice Wine
Alcohol: 31%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 610ml...

Shi Wan Pai Mei Gui Lu Jiu Alcohol Beverage


Type: AIcohol Beverages
Alcohol: 29.5 / 38 / 52%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: GB/T 27588
Ingredients: Liqour, Extractant of rose
Net Volume: 250ml / 750ml
 ...

Shi Wan Pai Green Plum Wine Alcohol Beverage


Type: Green Plum Wine
Alcohol: 13%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Category: Liquor Preparation
Product Standard Code: Q/SWJ0008S
Ingredients: Water, Liquor and Spirits, Green Plum, Sugar
Net Volume: 500ml...

Shi Wan Pai Glutinous Rice Wine Chinese Rice Wine


Type: Huang Jiu
Alcohol: 18%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: DBS44/002
Ingredients: Water, Rice wine, Glutinous rice
Net Volume: 250ml / 2.5L
 ...

Shi Wan Pai 60%vol Steeped Wine Chinese Rice Wine


Type: Rice wine
Alcohol: 60%vol
Brand Name: Shi wan pai
Product Standard Code: Q/SWJ0006S
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 2.5L / 5L
 ...