inner_banner

All Product

Guangdong Shiwan distillery Group is a professional brewing rice wine group with 190 years of history, offering you yu bing shao, te chun mi jiu, etc.

Shi Wan Pai Hu Po Xiao JIU 155ml Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 45%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S 
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 155ml
 ...

Shi Wan Pai Yu Bing Shao 150ml Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 29%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 150ml
 ...

Shi Wan Pai Yu Bing Shao 500ml Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 29%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 500ml

 ...

Shi Wan Pai Yu Bing Shao 2.5L/5.18L Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 29%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 2.5L / 5.18L
 ...

Shi Wan Pai Guangdong Mijiu 560ml Chinese Rice Wine


Type: Rice Wine
Alcohol: 29%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 560ml...

Shi Wan Pai Shiwan Mijiu 610ml Chinese Rice Wine


Type: Rice wine
Alcohol: 29%vol / 38%vol
Brand Name: Shi wan pai
Product Standard Code: GB/T 16289
Ingredients: Water, Rice, Soybean
Net Volume: 610ml...